لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
بازدهی صندوق در دوره سه ماهه دوم منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٣
بازدهی صندوق در دوره سه ماهه دوم منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٣، معادل ٢١.٤٩ درصد (بر مبنای سالانه) بوده اس ...
ادامه ...

صندوق سرمایه گذاری امین سامان به تعهدات خود در سه ماهه اول سال ١٣٩٣ عمل کرد.
شرایط بازار سرمایه، بازدهی ای معادل ٥.٧% (بر مبنای سالانه) به صندوق تحمیل کرد ولی با توجه به نوع صند ...
ادامه ...

سود تضمین شده سه ماهه چهارم سال ١٣٩٢ در فروردین ماه به سرمایه گذاران صندوق پرداخت شد.
در پایان سه ماهه چهارم سال برای هر واحد سرمایه گذاری سودی معادل٦.٣٧%(بر مبنای سالانه) محقق شد اما ب ...
ادامه ...

صندوق سرمایه گذاری امین سامان در سه ماهه سوم سال ١٣٩٢ به بازدهی ۳۹.۶۳ % دست یافت.
در پایان سه ماهه سوم سال برای هر واحد سرمایه گذاری سودی معادل۳۹.۶۳%(بر مبنای سالانه) محقق شد که از  ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٤/٠٨/١٣٩٠
مدیر صندوق : شركت تأمين سرمايه امين
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسي بيات رايان
ضامن نقد شوندگی : بانك سامان
ضامن جبران خسارت يا سود : بانك شهر
مدیر ثبت : بانك سامان
مدیران سرمایه گذاری : سيد علي تقوي، ساره محبعلي، سعيد بيگي
حسابرس : مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٢/٠٩/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢٨٨,١٧٧,٥٢٢,١٣٠
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٣٧,٠٨٥
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٣٦,٣٨٢
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٣٦,٣٨٢
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٢٧٨,٠٦١
FusionCharts.
FusionCharts.