لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
آدرس کانال تلگرامی صندوق
https://telegram.me/aminesaman
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق برای خردادماه ٢١ درصد شد...
به استحضار سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند بازدهی محقق شده خردادماه برابر ٢١ درصد می  ...
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق برای اردیبهشت ماه ٢٠.٥٨ درصد شد...
به استحضار سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند بازدهی محقق شده اردیبهشت ماه برابر ٢٠.٥٨ در ...
ادامه ...

تغییر نوع صندوق از تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٨
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٤/١٠/١٤ صندوق ، ن ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٤/٠٨/١٣٩٠
مدیر صندوق : شركت تأمين سرمايه امين
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
ضامن نقد شوندگی : بانك سامان
مدیر ثبت : بانك سامان
مدیران سرمایه گذاری : عزت اله صيادنيا طيبي، ساره محبعلي، سعيد بيگي
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دارياروش
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٥/٠٤/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٨٢٥,٥٥٦,٤٤٥,٢٩٢
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٣,٤٢٢
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٢,٤٤٢
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١١,٣٥٨
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٨٢٣,٥٤٥