لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
صندوق سرمایه گذاری امین سامان در سه ماهه سوم سال ١٣٩٢ به بازدهی ۳۹.۶۳ % دست یافت.
در پایان سه ماهه سوم سال برای هر واحد سرمایه گذاری سودی معادل۳۹.۶۳%(بر مبنای سالانه) محقق شد که از  ...
ادامه ...

صندوق سرمایه گذاری امین سامان در سه ماهه دوم سال ١٣٩٢ به بازدهی ٢٣.٢٢% دست یافت.
در پایان سه ماهه دوم بازدهی ٥.٩٢% برای یک دوره ٩٣ روزه محقق شد.بدین ترتیب برای هر واحد سرمایه گذاری  ...
ادامه ...

صندوق سرمایه گذاری امین سامان در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ به بازدهی ٢١% دست یافت.
در پایان سه ماهه اول سال برای هر واحد سرمایه گذاری سودی معادل ٢١% محقق شد که از این میزان به ازائ هر ...
ادامه ...

مژده به مشتریان گرامی: توزیع کل سود قطعی تحقق یافته در طی چهار دوره گذشته
کل سود تحقق یافته در چهار دوره گذشته بر اساس بند ٣-٣ امید نامه توزیع گردید و ارزش هر واحد سرمایه گذا ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٤/٠٨/١٣٩٠
مدیر صندوق : شركت تأمين سرمايه امين
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسي بيات رايان
ضامن نقد شوندگی : بانك سامان
ضامن جبران خسارت يا سود : بانك شهر
مدیر ثبت : بانك سامان
مدیران سرمایه گذاری : سيد علي تقوي - داوود رزاقي - احسان جنگجوي
حسابرس : مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (١٧/٠٤/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٤٥٠,٥٠٣,٧٨٤,٠٤١
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٠,١١٢
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٨,٩٧٤
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٨,٩٧٤
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٤٤٦,٤٩٧
FusionCharts.
FusionCharts.