لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
تغییر فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران
فرمول مورد عمل برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری با مجوز ...
ادامه ...

بازدهی صندوق در دوره سه ماهه دوم منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٣
بازدهی صندوق در دوره سه ماهه دوم منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٣، معادل ٢١.٤٩ درصد (بر مبنای سالانه) بوده اس ...
ادامه ...

صندوق سرمایه گذاری امین سامان به تعهدات خود در سه ماهه اول سال ١٣٩٣ عمل کرد.
شرایط بازار سرمایه، بازدهی ای معادل ٥.٧% (بر مبنای سالانه) به صندوق تحمیل کرد ولی با توجه به نوع صند ...
ادامه ...

سود تضمین شده سه ماهه چهارم سال ١٣٩٢ در فروردین ماه به سرمایه گذاران صندوق پرداخت شد.
در پایان سه ماهه چهارم سال برای هر واحد سرمایه گذاری سودی معادل٦.٣٧%(بر مبنای سالانه) محقق شد اما ب ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٤/٠٨/١٣٩٠
مدیر صندوق : شركت تأمين سرمايه امين
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
ضامن نقد شوندگی : بانك سامان
ضامن جبران خسارت يا سود : بانك شهر
مدیر ثبت : بانك سامان
مدیران سرمایه گذاری : سيد علي تقوي، ساره محبعلي، سعيد بيگي
حسابرس : مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٨/٠٩/١٣٩٤)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٦٥,٥٢٢,٦٨٦,٠١٦
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٥,٠١٤
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٤,٢٦٩
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٤,٢٦٩
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٦٤,٨١٩