لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
بازدهی محقق شده صندوق برای اردیبهشت ماه ٢٠.٥٨ درصد شد...
به استحضار سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند بازدهی محقق شده اردیبهشت ماه برابر ٢٠.٥٨ در ...
ادامه ...

تغییر نوع صندوق از تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٨
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٤/١٠/١٤ صندوق ، ن ...
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق ٢١.٠٨ درصد شد...
صندوق سرمایه گذاری امین سامان برای دوره ماهانه منتهی به ٣١ فروردین ماه ١٣٩٥ ، به بازدهی ٢١.٠٨ درصدی  ...
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق ٢٢.٠٢ درصد شد...
صندوق سرمایه گذاری امین سامان برای دوره ماهانه منتهی به ٢٩ اسفندماه ٩٤ ، به بازدهی ٢٢.٠٢درصدی دست یا ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٤/٠٨/١٣٩٠
مدیر صندوق : شركت تأمين سرمايه امين
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
ضامن نقد شوندگی : بانك سامان
مدیر ثبت : بانك سامان
مدیران سرمایه گذاری : عزت اله صيادنيا طيبي، ساره محبعلي، سعيد بيگي
حسابرس : مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (١١/٠٣/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٦٩٠,٣٨٦,٤٠٨,٩٤٥
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٧,٣٦٨
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٦,١٩٩
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٨,٠٠٠
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٦٨٦,١٣٣