لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره دی ماه ١٨.٢ درصد شد...
سود صندوق برای دوره دی ماه به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آذرماه ١٨.٣١ درصد شد...
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آذرماه ١٨.٣١ درصد محقق و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آبان ماه ١٨.٥ درصد شد...
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آبان ماه ١٨.٥ درصد محقق و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق برای دوره مهرماه ١٩ درصد شد.
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره مهرماه ١٩ درصد به طور سالیانه شد.
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٤/٠٨/١٣٩٠
مدیر صندوق : شركت تأمين سرمايه امين
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
ضامن نقد شوندگی : بانك سامان
مدیر ثبت : بانك سامان
مدیران سرمایه گذاری : عزت اله صيادنيا طيبي، محمدرضا ملک محمدی، سعيد بيگي
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دارياروش
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٢/١١/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢,٢٨٨,٣٣١,٨٧٤,٦٨٧
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠١,٥٠٩
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٠,٩٩٠
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠٠,٣٠٤
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٢,٢٨٦,٠٧٠