لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره مهرماه ١٩ درصد شد.
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره مهرماه ١٩ درصد به طور سالیانه شد.
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق برای دوره شهریور ماه ١٩.٥ درصد شد...
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره شهریور ماه ١٩.٥ درصد شد.
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق برای مردادماه ٢٠.٢درصد شد...
بازدهی صندوق برای دوره مرداد ماه برابر ٢٠.٢ درصدمحقق و به حساب سرمایه گذاران واریز شد.
ادامه ...

بازدهی محقق شده صندوق برای تیرماه ٢٠.٥درصد شد...
صندوق سرمایه گذاری امین سامان برای دوره ماهانه منتهی به ٣١ تیرماه ٩٥، به بازدهی ٢٠.٥ درصدی دست یافت.
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠٤/٠٨/١٣٩٠
مدیر صندوق : شركت تأمين سرمايه امين
متولی صندوق : موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
ضامن نقد شوندگی : بانك سامان
مدیر ثبت : بانك سامان
مدیران سرمایه گذاری : عزت اله صيادنيا طيبي، ساره محبعلي، سعيد بيگي
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دارياروش
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٣٠/٠٧/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢,٦٤١,٠٦٢,٨٥٦,٩٧٦
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٦,٠٢٦
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٥,٥٨٠
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٧,٧٦٧
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٢,٦٠٠,٥٤٦