هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل ٢ در هزار (٠.٠٠٢) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 35 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ٣ در هزار (٠.٠٠٣) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق به علاوۀ ١٠ درصد (٠.١) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٣ در ده هزار (٠.٠٠٠٣) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ٢٠٠ و حداکثر ٢٧٥ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه ١ در هزار (٠.٠٠١) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ١60 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٤٠٠ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد -
کارمزد ابطال معادل مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر ثبت