اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/14
کل خالص ارزش دارائی ها 4,356,178,164,633 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,006,582 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,015,993 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,102 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,327,692

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/04

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه امين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

سيد علي تقوي، فرشته قاسمي، تهمينه مقيمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد