اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/16
کل خالص ارزش دارائی ها 2,262,221,975,841 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,129 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,026,586 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,194 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,239,537

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/04

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه امين

متولی صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا ملك محمدي، فريبا پويانفر، سيد علي تقوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دارياروش