بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 988,253,285,220 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,538 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,001,134 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,384 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 986,735

صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/04

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه امين

متولی صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا ملك محمدي، فريبا پويانفر، سيد علي تقوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دارياروش

نمودار‌ها