اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/31
کل خالص ارزش دارائی ها 4,376,516,000,472 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,890 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,028,746 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,432 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,303,822

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/04

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه امين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

سيد علي تقوي، فرشته قاسمي، تهمينه مقيمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد